Asociatii de Pacienti - Protectia Datelor cu Caracter Personal -

Emisiunea
Asociații de pacienți
Data
Autor
Dan AlexandruU.E a permis o perioadã de tranzitie de doi ani pentru ca organizatiile sã atingã conformitatea. Începând cu data de 25mai 2018, se vor aplica amenzi împotriva oricãrei organizatii care nu respectã liniile directoare stabilite de GDPR. Noile reguli promovate de GDPR sunt mult mai stricte si afecteazã toate organismele ce colecteazã/prelucreazã date personale. Datele personale despre sãnãtatea pacientului reprezintã informatii critice în procese precum asistenta medicalã, inclusiv asistenta oferitã prin intermediul e-sãnãtãtii sau cercetãrii stiintifice.